Qurban 7 Negara

Negara Terlibat : Kenya, Nigeria, Chad, Burkina Faso, Kemboja, Sri Lanka, India

  1. Pihak kami sebagai wakil akan memilih mana-mana negara yang sesuai bagi menyempurnakan Qurban tuan/puan dari kalangan 7 negara yang disebutkan.
  2. Pihak kami mempunyai pasukan yang menjalankan dan melaksanakan melaksanakan Qurban terbabit.
  3. Pihak kami juga mungkin mewakilkan kepada satu pihak lain untuk pelaksanaan di negara-negara terbabit, Maka, dengan penyertaan tuan/puan ia turut beerti tuan/puan memberi pesetujuan umum kepada kami iaitu untuk menguruskan sendiri Qurban bagi pihak tuan/puan atau kami melantik wakil lain yang dipercayai untuk menyempurnakan (konsep wakil mewakilkan wakil lain dengan izin pewakil asal iaitu Tawkil al-Wakil Ghairahu yang dibuat dengan izin Pewakil Asal)
  4. Jika bahagian Qurban tidak mencukupi ( seperti lembu 7 bahagian akan tetapi hanya 3 bahagian sahaja dipenuhi), pihak wakil akan menggenapkan bersama bahagian korban di tempat atau negara lain yang diwakilkan, jika tidak ada maka akan ditukar kepada kambing yang mana kos lebihan terpulang kepada peserta samaada sukarela menambah lebihan kos atau ditanggung oleh wakil seluruhnya.
  5. Berat kambing adalah sekitar 15-25 kg, manakala Lembu sekitar 100- 125 kg, dan akan dipastikan cukup syarat untuk Qurban.