Showing all 3 results

 • Frame 7 (1)

  Qurban 7 Negara

  RM500.00RM3,500.00

  Negara Terlibat : Kenya, Nigeria, Chad, Burkina Faso, Kemboja, Sri Lanka, India

  1. Pihak kami sebagai wakil akan memilih mana-mana negara yang sesuai bagi menyempurnakan Qurban tuan/puan dari kalangan 7 negara yang disebutkan.
  2. Pihak kami mempunyai pasukan yang menjalankan dan melaksanakan melaksanakan Qurban terbabit.
  3. Pihak kami juga mungkin mewakilkan kepada satu pihak lain untuk pelaksanaan di negara-negara terbabit, Maka, dengan penyertaan tuan/puan ia turut beerti tuan/puan memberi pesetujuan umum kepada kami iaitu untuk menguruskan sendiri Qurban bagi pihak tuan/puan atau kami melantik wakil lain yang dipercayai untuk menyempurnakan (konsep wakil mewakilkan wakil lain dengan izin pewakil asal iaitu Tawkil al-Wakil Ghairahu yang dibuat dengan izin Pewakil Asal)
  4. Jika bahagian Qurban tidak mencukupi ( seperti lembu 7 bahagian akan tetapi hanya 3 bahagian sahaja dipenuhi), pihak wakil akan menggenapkan bersama bahagian korban di tempat atau negara lain yang diwakilkan, jika tidak ada maka akan ditukar kepada kambing yang mana kos lebihan terpulang kepada peserta samaada sukarela menambah lebihan kos atau ditanggung oleh wakil seluruhnya.
  5. Berat kambing adalah sekitar 15-25 kg, manakala Lembu sekitar 100- 125 kg, dan akan dipastikan cukup syarat untuk Qurban.
 • qurban-malaysia discount

  Qurban Malaysia

  RM1,099.00RM1,299.00

  1.  Pihak kami sebagai wakil akan memilih mana-mana kawasan yang sesuai bagi menyempurnakan Qurban tuan/puan di dalam Malaysia.
  2. Pihak kami turut mempunyai pasukan sendiri yang menjalankan dan melaksanakan melaksanakan Qurban terbabit.
  3. Pihak kami boleh mewakilkan kepada satu pihak lain untuk pelaksanaan jika diperlukan.
  4. Dengan penyertaan dan pembayaran tuan/puan beerti persetujuan diberikan kepada kami sama ada menguruskan sendiri Qurban atau memilih wakil lain layak untuk menyempurnakan (konsep Tawkil Al-Wakil Ghairahu dengan izin pewakil asal )
  5. Berat Kambing Qurban adalah sekitar 20-25 kg yang mana sesudah disembelihan dan diuruskan daging bersih dianggarkan sekitar 8-10 kg.
  6. Tiada sebarang aturan penghantaran sebahagian daging Qurban kepada peserta. Jika diperlukan, hal tersebut memerlukan perbincangan awal dan akan terdapat kos penghantaran (menggunakan lalamove) yang perlu dibayar terus oleh peserta kepada rider.

 • Frame 6

  Qurban Uganda

  RM480.00RM2,990.00

  1. Pihak kami sebagai wakil akan memilih mana-mana kawasan yang sesuai bagi menyempurnakan Qurban tuan/puan dalam negara Uganda dengan nasihat oleh Elgon Islamic dan AFMC .
  2. Pihak kami akan mewakilkan kepada Elgon dan AFMC untuk pelaksanaan sembelihan Qurban dan prosesnya.
  3. Kambing yag dipilih adalah berat di sekitar 15 – 25 kg, manakala Lembu adalah berat 100 -120 kg dan dipastikan mencukupi syarat haiwan korban.
  4. Justeru, dengan pembayaran tuan/puan beerti persetujuan umum TELAH diberikan kepada kami sama ada untuk menguruskan sendiri Qurban atau memilih wakil layak untuk menyempurnakan (konsep Tawkil Al-Wakil Ghairahu dengan izin pewakil asal)
  5. Pemakluman sembelihan telah dilaksanakan akan dimaklumkan melalui SMS, manakalah bukti video dan sijil akan diberikan kemudian. (Rujuk FAQ)
  6. Jika bahagian Qurban tidak mencukupi ( seperti lembu 7 bahagian akan tetapi hanya 3 bahagian sahaja dipenuhi), pihak wakil akan menggenapkan bersama bahagian korban di tempat atau negara lain yang diwakilkan, jika tidak ada maka akan ditukar kepada kambing yang mana kos lebihan terpulang kepada peserta samaada sukarela menambah lebihan kos atau ditanggung oleh wakil seluruhnya